Корпоративното дълголетие се съкращава все повече заради бързите темпове, с които се развива светът – ако през 60-те години на миналия век за типичната компания от S&P 500 анализаторите са прогнозирали живот от приблизително над 60 години, то днес тази цифра е средно около 18 години.

За да се задържат на повърхността в бизнес динамиката днес, за корпорациите е изключително важно да приоритизират иновациите. Кои са 50-те най-напредничави бранда в света тази година разкриват данните на американската консултантска фирма Boston Consulting Group, визуализирани от платформата Visual Capitalist. Класацията е формирана въз основа на 4 променливи:

Глобална информираност: Брой гласове от всички иновативни директори;

Партньорска проверка на индустрията: Брой получени гласове от директори в индустрията на съответната компания;

Индустриален „дизръпшън“: Индекс на разнообразие за измерване на гласовете в различните индустрии;

Създаване на ценност: Обща възвръщаемост на акциите.

 

В топ 10 тази година попадат корпорации от Китай, САЩ, Южна Корея и Япония, развиващи се в сферата на технологиите и доставката на потребителски стоки. Челното място заема Apple, следван от 3 други американски бранда – Alphabet, Amazon и Microsoft. 5-ото място е за южнокорейския Samsung. Най-забележителна промяна отбелязва китайският Huawei, който се е изкачил с цели 42 позиции.

Иноватори във всички размери

Докато много хора свързват иновациите единствено със стартъпи, големите фирми също не изостават в това отношение. Всъщност именно заради достъпа им до повече ресурси и човешка ръка те имат по-големи предимства по отношение на проучванията и разработката на креативни и фокусирани върху иновациите програми. Тези, които са инвестирали 1.4 повече в иновативни решения спрямо конкурентите си в индустрията, бележат 4 пъти повече продажби на нови продукти.

 

Сподели: